ໃນວັນທີ 9-16 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ລຽນໄຊ ບຸນມະນີວັນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ ວຽກງານຫ້ອງການ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ເຊັ່ນ: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ເຊກອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ໂດຍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກ ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງສີ່ແຂວງ, ການລົງພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ, ຕິດຕາມການຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນຂອງລັດ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວຽກງານສາມສ້າງ, ຊ່ວຍໃນການປັບປຸງວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະຊາສຳພັນ ຂອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ, ແນະນຳການສັງລວມເອກະສານທາງລັດຖະການ ວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍເອກະສານ, ການສະຫລຸບສັງລວມວຽກປະຈຳໄຕມາດ ( 1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ) ແລະ ປຶກສາຫາລືຂອດປະສານງານ ແລະ ຜ່ານພາລະບົດບາດ ວ່າດ້ວຍແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ. ແລະ ວຽກສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າ ແມ່ຍິງ.

ການລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ ວຽກງານຫ້ອງການ ໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງສີ່ແຂວງ ຍັງໄດ້ລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ທັງດ້ານດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມທັງຍົກບົດຮຽນຕົວຈິງ ເພື່ອນຳມາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.